Pensioenadvies


 

Het wettelijk pensioen alleen volstaat niet om uw levensstandaard te behouden wanneer u stopt met werken... Met pensioensparen stelt u uw financiële toekomst veilig: u bouwt vandaag een kapitaal op voor later!

Pensioen: bijkomende inspanningen
9 op de 10 Belgen, de overgrote meerderheid, vindt dat hij zich het beste zelf financieel voorbereidt op zijn pensioen. Hij gaat er duidelijk van uit dat zijn wettelijk pensioen niet zal volstaan: gemiddeld 75% neemt ook daadwerkelijk op één of andere manier maatregelen, 14% vindt dat hij er dringend zou moeten aan beginnen. 68% van de jongeren (21-30 jaar) start tijdig met voorbereidingen.

Voor welke formules kan je opteren?

Pensioensparen, groepsverzekering en andere (fiscaal interessante) pensioenformules slaan duidelijk aan bij de Belg: 65% doet actief aan pensioensparen, 31% spaart (ook) via een groepsverzekering.
Maar daar blijft het niet bij: de gemiddelde Belg vindt het hebben van een eigen woning (41%) en het regelmatig sparen (41%) ook zeer belangrijk in het kader van zijn pensioenopbouw.

Van al diegenen die zichzelf financieel voorbereiden op hun pensioen, heeft 27% helemaal geen idee tot welk totaal pensioeninkomen (wettelijke en aanvullende maatregelen samen) deze extra maatregelen zullen leiden. Zelfs 17% van de respondenten schat zijn totaal pensioeninkomen lager in dan de helft van het huidige inkomen.

Wie is verantwoordelijk voor het pensioen?
De Belg rekent niet (langer) op de overheid alleen om financieel sterk genoeg te staan, eens de pensioenleeftijd bereikt. Slechts 16,4% vindt dat de overheid volledig moet instaan voor het pensioen; 62,4% vindt dat de overheid samen met werkgevers moet zorgen voor de basis en is bereid tot extra persoonlijke inspanningen.
De Belg is dus bereid om zelf initiatief te nemen, maar weet eigenlijk niet zo goed of hij wel goed bezig is (48% weet niet welke maatregelen hij moet nemen inzake pensioenplanning). Inzake algemeen pensioenadvies komt de overheid slechts bij een op drie Belgen spontaan in beeld.


Wij geven u een weloverwogen advies om het pensioentekort aan te vullen. Op basis van uw persoonlijke situatie en verwachtingen dicht hij de kloof met pensioenproducten. Zo staat u later niet voor verrassingen.

Een voorbeeld maakt alles duidelijk :
Jan is gehuwd met Annelies. Jan is loontrekkende sinds 1970 en wil met pensioen op 65 jaar.
Jan spaarde al een behoorlijke som en zijn werkgever sloot bovendien voor hem een groepsverzekering af. Het huidig bruto jaarsalaris van Jan bedraagt 37.185 euro. Hij wil na zijn pensionering graag over hetzelfde jaarinkomen beschikken.
Jans makelaar rekent uit dat hij - op basis van zijn wettelijk pensioen, zijn

groepsverzekering en zijn spaarpot - na zijn pensioen over een jaarlijks bedrag van
slechts 28.820 euro zal beschikken.
Op advies van zijn makelaar besluit Jan zijn pensioentekort op te vangen door nu al te starten met een kapitaalsopbouw, via een doordachte combinatie
van fiscaal sparen en beleggen.

Meer pensioenadvies nodig? Neem gerust contact met ons op.